Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 22 2017

doomedman
21:52
7544 5a69
Reposted frometernaljourney eternaljourney
doomedman
21:32
Nikomu nie jest dobrze o czwartej nad ranem (…) i niech przyjdzie piąta, o ile mamy dalej żyć.
— Wisława Szymborska
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viacytaty cytaty
doomedman
10:55
0320 8327
Reposted fromimyours imyours viaeternaljourney eternaljourney

March 21 2017

doomedman
19:18
doomedman
19:18
3222 90db
Reposted fromwerczi werczi viaeternaljourney eternaljourney

March 20 2017

doomedman
23:50
5590 2328 500
Reposted fromnyaako nyaako viacytaty cytaty
doomedman
23:26
Ludzie, których kochałem w swoim życiu, nigdy nie byli łatwi do kochania. Nie przywykłem do normalności. Za to przywykłem do katastrof.
— Augusten Burroughs
doomedman
23:25
4066 bd82 500
Reposted fromTakingControl TakingControl viawaniliowaa waniliowaa
doomedman
23:19
9063 a679
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viawaniliowaa waniliowaa

March 17 2017

22:58
22:56
9801 3637 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
doomedman
22:54
7956 5089
Reposted fromdontbemad dontbemad viaeternaljourney eternaljourney
doomedman
22:54
4890 6058 500

March 16 2017

22:15
9075 e223 500
Reposted frommakswilczur makswilczur viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
doomedman
22:13
Wie pan, każdy człowiek ma jakąś potrzebę kontaktu z ludźmi, ale kontaktu nie przypadkowego, tylko jakiejś bliskości charakteru, myślenia, nastroju.
— Tadeusz Konwicki
Reposted frompesy pesy viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
21:48
7877 1007

words .. for tonight

Reposted fromjohnkeats johnkeats viawaniliowaa waniliowaa
doomedman
21:47
6200 7e98
Reposted fromIriss Iriss viawaniliowaa waniliowaa
doomedman
21:43
4801 78bd
Stable in Saudi Arabia.
Reposted byseverakvanesushash
doomedman
21:04
6010 3eba 500
Reposted frompasazerka pasazerka viaeternaljourney eternaljourney
doomedman
21:03
Reposted fromFlau Flau
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl