Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 30 2018

doomedman
18:54
8355 40b5 500
doomedman
18:18
3805 3e87
Reposted fromEtnigos Etnigos viawaniliowaa waniliowaa
doomedman
18:17
Robienie pierwszego kroku w ważnym dla nas kierunku przypomina pierwszy krok gdy zbiega się ze stromej góry. Albo się zabijesz albo będzie fajnie.
— Aleksandra Steć
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viawaniliowaa waniliowaa
doomedman
18:17
18:16
8268 0140 500
Reposted fromsadnessdove sadnessdove viawszystkodupa wszystkodupa
doomedman
18:16
Odwaga nie zawsze krzyczy. Czasami odwaga to cichy głos na koniec dnia, który mówi: “Spróbuję jutro jeszcze raz.”
— Mary Anne Radmacher
Reposted fromxalchemic xalchemic viawszystkodupa wszystkodupa
doomedman
18:14
1781 bee9
Reposted fromonlyman onlyman viaeternaljourney eternaljourney

September 25 2018

doomedman
19:20
Właśnie wróciłem z miejsca, gdzie byłem duszą towarzystwa, a z ust mych płynęły nieustannie dowcipy, śmiali się wszyscy, byłem podziwiany – ale myślami byłem daleko, na krańcu świata.
Wyszedłem i chciałem się zastrzelić.
— Søren Kierkegaard
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaeternaljourney eternaljourney
19:19
1052 c0bf
Reposted fromamatore amatore viaeternaljourney eternaljourney
doomedman
19:16
4786 f5e7
Reposted fromkrzysk krzysk viaeternaljourney eternaljourney
doomedman
19:16
0426 b88b 500
Reposted fromumorusana umorusana viaimradioactive imradioactive
19:14
7420 d693
Reposted fromirmelin irmelin viaimradioactive imradioactive
doomedman
19:12
Umierałem zbyt wiele razy.
Wierząc i czekając.
Czekając w pokoju.
Patrząc na popękany sufit.
Czekając na telefon, list, pukanie do drzwi, jakikolwiek odgłos.
Doprowadzony do obłędu.  
— Charles Bukowski

September 16 2018

doomedman
17:34
Reposted fromFlau Flau
doomedman
17:32
5344 04fc
Reposted fromsmoke11 smoke11 viaeternaljourney eternaljourney
doomedman
17:31
3123 b0f6
Reposted fromimradioactive imradioactive
doomedman
17:26
Butelka wódki przechodzi z rąk do rąk. Głosy się plączą. Piękny wieczór. W pięknym kraju. Możemy się wszyscy powiesić.
— Herta Müller, Lis już wtedy był myśliwym
Reposted fromfajnychnielubie fajnychnielubie vialadia ladia
doomedman
17:25
Najgorzej jest nie nadawać się do związku, a jednocześnie mieć w sobie gigantyczne pokłady miłości.
Reposted frompanickiller panickiller vialadia ladia
doomedman
17:25
Nie będzie więcej zimy. Będzie primavera. Powiedz mu, niechaj żyje lub niechaj umiera. Powiedz. Powiedz prędzej.
— Maria Pawlikowska-Jasnorzewska "Wszystko zależy od Ciebie"
Reposted fromsalato salato vialadia ladia
doomedman
17:09
3684 35be
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl