Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 04 2018

doomedman
18:11
9160 ea54
doomedman
18:11
Przejmuj się tym, co myślą inni, a zawsze będziesz ich więźniem.
— James Frey
Reposted fromaurinko aurinko viawszystkodupa wszystkodupa
doomedman
18:11
To się dzieje zawsze z tego samego powodu. Banalnego i prostego: żeby poczuć się wreszcie kurwa lepiej. Żeby się w ogóle poczuć. Nałóg bierze się  z tego, że jesteś wydrążony w środku, albo przynajmniej tak Ci się wydaje.
doomedman
18:11
Brak rozmowy jeszcze nigdy nie doprowadził do mądrej zgody.

— andrzejtucholski.pl / "Gdy w związku przestaje grzmieć"
Reposted frompensieve pensieve viawszystkodupa wszystkodupa
doomedman
18:10
9416 22d4
Reposted fromdontbemad dontbemad viawszystkodupa wszystkodupa
doomedman
18:08
doomedman
18:08
5317 ef78
Reposted fromkarahippie karahippie viawaniliowaa waniliowaa

May 19 2018

doomedman
22:18
9602 a10e
Reposted fromSuzi Suzi viaIzzy721 Izzy721
doomedman
19:33

"dzień długi, noc krótka. dzień szlugi, noc wódka. dzień, noc. dzień, noc. dzień, noc. kurwa"

doomedman
19:33

May 18 2018

doomedman
20:35
3570 98b4

May 16 2018

doomedman
19:59
doomedman
19:59
4704 2038
doomedman
19:58
doomedman
19:58
2982 76ca 500
Reposted fromtfu tfu viamonroewiecznamonroe monroewiecznamonroe
doomedman
19:58
Jestem zmeczony i wypalony, a to dopiero poczatek tygodnia, a to dopiero - w sumie - poczatek doroslosci
— Nie-halo
Reposted fromdespond despond viaIzzy721 Izzy721
doomedman
19:57
Reposted fromFlau Flau
doomedman
19:57
Reposted fromFlau Flau
doomedman
19:56
Reposted fromFlau Flau

May 15 2018

doomedman
21:32
Nie mam w sercu Boga
nie mam od lat
nie mam też i diabła
nie jestem ich wart
czuję w sobie pustkę
otchłań bez dna
ja kontra ja

Na krawędzi życia tańczę
jak na linie dziś
i nie umiem przegnać mroku
który we mnie tkwi
jak upadły anioł
chwytam każdą światła nić
na krawędzi życia tańczę
jak na linie dziś

Po nieprzespanej nocy
poranny chłód
dzień porywa myśli
mniejszy jest ból
zostają piosenki
i dźwięki wśród słów
by zdarzył się cud
— Robert Gawliński
Reposted fromcudoku cudoku viacytaty cytaty
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl