Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 13 2018

doomedman
13:09
5159 7f20
Reposted fromambivalent ambivalent viawaniliowaa waniliowaa
13:08
4545 710f 500
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viawaniliowaa waniliowaa
doomedman
13:08
9627 4c33
Reposted fromsohryu sohryu viawaniliowaa waniliowaa
doomedman
13:08
5520 f346 500
Reposted fromtfu tfu viawaniliowaa waniliowaa
doomedman
13:08
doomedman
13:07
7093 5431 500
Reposted frommetadon metadon viawaniliowaa waniliowaa
doomedman
13:07
5472 515f 500
Reposted fromkaiee kaiee viawaniliowaa waniliowaa
doomedman
13:06
8276 65f4 500
Reposted fromSzczurek Szczurek viawaniliowaa waniliowaa
doomedman
13:06
4609 18bd
Reposted fromjestemzero jestemzero viawaniliowaa waniliowaa

December 04 2017

doomedman
21:16
6677 1d74 500
Reposted bycrystalcleoanonimtatzeseeyouinthehellcavebearfinatka

December 03 2017

doomedman
20:00
Jeśli zostałeś brutalnie złamany, ale wciąż masz odwagę, by być łagodnym dla innych, zasługujesz na miłość głębszą niż sam ocean.
— Nikita Gill
Reposted frommefir mefir viaeternaljourney eternaljourney
doomedman
19:58
Jedną z najodważniejszych decyzji, jaką kiedykolwiek podejmiesz, będzie odrzucenie wszystkiego, co rani twoje serce i duszę.
— Brigitte Nicole
Reposted fromtomowa tomowa viawszystkodupa wszystkodupa
doomedman
19:58
Bez Ciebie wszystko mi jedno
I czuję jakby mnie było pół
Uparta chmura nade mną
A chmura nade mną
Pozbawia mnie tchu
— Krzysztof Zalewski - Miłość Miłość
Reposted fromblackheartgirl blackheartgirl viacytaty cytaty
doomedman
19:57
Ty się bólu nie boisz. Ty się boisz pieszczot, boisz się, bo ich nie znasz, przyjemność osłabia czujność, odwraca uwagę, ktoś mógłby się do ciebie włamać, okraść z ciebie samego, to niebezpieczne.
— Wojciech Kuczok
Reposted fromataszka ataszka viawszystkodupa wszystkodupa

November 30 2017

doomedman
14:46
3909 4058
doomedman
14:44
3303 629a
Reposted fromiamstrong iamstrong viawszystkodupa wszystkodupa
doomedman
14:43
2528 04aa 500

November 09 2017

doomedman
20:57
5675 a1d5
Reposted fromwieczyslaw wieczyslaw viaIzzy721 Izzy721

November 05 2017

doomedman
21:13
5648 8324
Reposted fromnyaako nyaako viaIzzy721 Izzy721

October 17 2017

doomedman
19:09
Reposted fromFlau Flau
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl