Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 16 2018

doomedman
17:34
Reposted fromFlau Flau
doomedman
17:32
5344 04fc
Reposted fromsmoke11 smoke11 viaeternaljourney eternaljourney
doomedman
17:31
3123 b0f6
Reposted fromimradioactive imradioactive
doomedman
17:26
Butelka wódki przechodzi z rąk do rąk. Głosy się plączą. Piękny wieczór. W pięknym kraju. Możemy się wszyscy powiesić.
— Herta Müller, Lis już wtedy był myśliwym
Reposted fromfajnychnielubie fajnychnielubie vialadia ladia
doomedman
17:25
Najgorzej jest nie nadawać się do związku, a jednocześnie mieć w sobie gigantyczne pokłady miłości.
Reposted frompanickiller panickiller vialadia ladia
doomedman
17:25
Nie będzie więcej zimy. Będzie primavera. Powiedz mu, niechaj żyje lub niechaj umiera. Powiedz. Powiedz prędzej.
— Maria Pawlikowska-Jasnorzewska "Wszystko zależy od Ciebie"
Reposted fromsalato salato vialadia ladia
doomedman
17:09
3684 35be

August 19 2018

doomedman
20:12
doomedman
20:11
I am the unlucky lover
I can’t go to you
And I can’t get back to me
My heart rebelled on me
— M. Darwish
Reposted fromverronique verronique viacytaty cytaty
doomedman
20:11
doomedman
20:07
Reposted fromFlau Flau
doomedman
19:58
Nie można kogoś kochać tak samo jak za pierwszym razem
— nevermind
Reposted fromnevermind336 nevermind336 viacytaty cytaty
doomedman
19:54
doomedman
19:53
Wszyscy chcą iść do nieba, ale nikt nie chce umierać 
— Marines
Reposted fromaneth aneth viaDaisy88 Daisy88
doomedman
19:52
Reposted fromFlau Flau
doomedman
19:52
Wie pani, bo mój największy problem polega na tym, że ja się chcę kontaktować z ludźmi, tylko te kontakty są niesatysfakcjonujące… że mnie męczą takie tematy konwersacyjne błahe.
— Małgorzata Halber
doomedman
19:50
1895 2fa4 500
doomedman
19:50
Czy są na świecie rzeczy, których się nie traci?
— Haruki Murakami
doomedman
19:49
I właśnie tego wieczoru zamiast "dobranoc" powiedzieliśmy sobie "żegnaj".
— Anna Bellon - "Nie zapomnij mnie"
19:47
1624 b9c8
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl