Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 04 2017

doomedman
21:16
6677 1d74 500
Reposted bycrystalcleoanonimtatzeseeyouinthehellcavebearfinatka

December 03 2017

doomedman
20:00
Jeśli zostałeś brutalnie złamany, ale wciąż masz odwagę, by być łagodnym dla innych, zasługujesz na miłość głębszą niż sam ocean.
— Nikita Gill
Reposted frommefir mefir viaeternaljourney eternaljourney
doomedman
19:58
Jedną z najodważniejszych decyzji, jaką kiedykolwiek podejmiesz, będzie odrzucenie wszystkiego, co rani twoje serce i duszę.
— Brigitte Nicole
Reposted fromtomowa tomowa viawszystkodupa wszystkodupa
doomedman
19:58
Bez Ciebie wszystko mi jedno
I czuję jakby mnie było pół
Uparta chmura nade mną
A chmura nade mną
Pozbawia mnie tchu
— Krzysztof Zalewski - Miłość Miłość
Reposted fromblackheartgirl blackheartgirl viacytaty cytaty
doomedman
19:57
Ty się bólu nie boisz. Ty się boisz pieszczot, boisz się, bo ich nie znasz, przyjemność osłabia czujność, odwraca uwagę, ktoś mógłby się do ciebie włamać, okraść z ciebie samego, to niebezpieczne.
— Wojciech Kuczok
Reposted fromataszka ataszka viawszystkodupa wszystkodupa

November 30 2017

doomedman
14:46
3909 4058
doomedman
14:44
3303 629a
Reposted fromiamstrong iamstrong viawszystkodupa wszystkodupa
doomedman
14:43
2528 04aa 500

November 09 2017

doomedman
20:57
5675 a1d5
Reposted fromwieczyslaw wieczyslaw viaIzzy721 Izzy721

November 05 2017

doomedman
21:13
5648 8324
Reposted fromnyaako nyaako viaIzzy721 Izzy721

October 17 2017

doomedman
19:09
Reposted fromFlau Flau

October 08 2017

16:41
1030 cc08 500
Reposted fromjohnkeats johnkeats viaIzzy721 Izzy721

September 14 2017

doomedman
17:47
Nie miej oczekiwań. Nie zawiedziesz się.
Reposted fromCrossroademon Crossroademon viaDaisy88 Daisy88

September 04 2017

doomedman
18:53
0020 1c2c 500
Reposted bysanderDLludzo

August 29 2017

19:18
19:16

August 28 2017

doomedman
20:02
8492 fb14 500
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viadusix dusix

August 24 2017

doomedman
20:48
doomedman
20:47
6349 0809
Reposted fromtfu tfu viaeternaljourney eternaljourney
doomedman
20:45
Reposted fromFlau Flau
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl