Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 26 2017

doomedman
22:24
doomedman
13:20
Tak, tak, proszę sobie wyobrazić, że w zasadzie niechętnie zbliżam się z ludźmi, takim już jestem dziwakiem, że bliższy kontakt z człowiekiem nawiązuję opornie, jestem nieufny, podejrzliwy. I proszę sobie wyobrazić, że przy tym wszystkim nieuchronnie zawsze przypadnie mi do serca ktoś nieprzewidziany, zaskakujący, diabli wiedzą do czego podobny i ktoś właśnie taki spodoba mi się zgoła wyjątkowo.
— Michaił Bułhakow – Mistrz i Małgorzata
Reposted fromnyaako nyaako viacytaty cytaty

April 25 2017

doomedman
18:53
Najważniejszym nawykiem (…), jaki trzeba zdobyć w ciągu życia, jest pogodzenie się ze zmiennością wszystkiego. W życiu tylko zmienność się liczy, ma sens. Nic nie jest nam dane na dłużej, wciąż się dźwigamy i upadamy, wciąż się witamy i żegnamy, i jeżeli tego wszystkiego nie można przy sobie zatrzymać, należy zdobyć przynajmniej umiejętność niebuntowania się przeciw nietrwałości, zmienności.
— Mariusz Szczygieł "Projekt: Prawda"
18:48

April 23 2017

doomedman
22:15
0946 61b5
Reposted fromFrycek Frycek viadusix dusix
doomedman
22:14
Reposted fromBammBammRubble BammBammRubble
doomedman
21:08
7215 e1e4 500
beer
Reposted fromdrugs drugs viaFlau Flau
doomedman
21:05

April 21 2017

21:37
Żyj po swojemu, własnym życiem, właśnie, dlatego, że ono jest twoje. Można je połączyć z cudzym, ale nie rezygnując z siebie. Bo wtedy, gdy przestaje się być sobą, gdy chce się być tylko tym, co pragną widzieć w nas inni, najłatwiej jest przegrać.
— Marek Nowakowski “Dziewczyna i Carino”
(via polskie-zdania)

April 20 2017

doomedman
21:36
3661 ed3f
Reposted bywaniliowaa waniliowaa
doomedman
20:38
7143 f838
M. Świetlicki
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant viacytaty cytaty
doomedman
20:36
1989 918a 500
Reposted fromribka ribka viaeternaljourney eternaljourney
doomedman
20:34
0714 2671 500
Reposted frompannadziewanna pannadziewanna
doomedman
19:24
Niezależnie od tego, co będziesz robić, nie oglądaj się za siebie.
— Graham Masterton
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaeternaljourney eternaljourney
doomedman
10:50
Nie przyzwyczajaj się do tego, co możesz utracić. 
— WA
Reposted frommartinif16 martinif16 viacytaty cytaty

April 19 2017

doomedman
21:34
doomedman
18:59
nie mam pojęcia, co ktoś mógłby we mnie pokochać.
Reposted fromnotenough notenough viainspirations inspirations
doomedman
18:59
Ludzie zazwyczaj nie mają pojęcia jak bardzo się starasz i jak bardzo ci zależy, dopóki nie przestaniesz.
Reposted frompieprzycto pieprzycto viadlaczegonie dlaczegonie
doomedman
18:54
8308 5e98 500
doomedman
18:53
8286 8aff
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl