Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 29 2019

doomedman
19:37
Smutno mi za tym wszystkim dalekim, co mogłem nazywać moim.
— Tadeusz Makowski

April 27 2019

doomedman
16:51
8952 fb32 500
Reposted fromsoftboi softboi vialadia ladia
doomedman
16:47
5760 6a58
Reposted frommemysoupandi memysoupandi viadysmutacja dysmutacja
doomedman
08:01
2992 7229 500
Reposted fromsoftboi softboi
doomedman
07:52
2845 95c2 500

March 31 2019

doomedman
21:02
Musisz pamiętać zawsze, że jestem. Gdy będzie ci w życiu źle, przyjdź do mnie. Będziesz chciała rozmawiać, porozmawiamy. Będziesz chciała milczeć, pomilczymy. Najważniejsze, żebyś pamiętała, że jeżeli w twoim życiu zrobi się za ciasno, to w moim zawsze będzie dla ciebie sporo miejsca.
— Jarosław Wilk
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viawszystkodupa wszystkodupa
doomedman
21:01
4765 f007
Reposted fromdoomedman doomedman viaAvadacadavra Avadacadavra

March 30 2019

doomedman
08:28
9107 1440

March 28 2019

20:09
5836 8081
Reposted fromkattrina kattrina viawaniliowaa waniliowaa
doomedman
20:08
doomedman
20:08
Icefield Parkway, Alberta Canada
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viawaniliowaa waniliowaa

March 26 2019

doomedman
20:12
7224 a6c8
Reposted byki-adistrawberryfieldsforeverhekatepollywoodOkruszekgive--me--loveanethtazniebieskimi
doomedman
20:12
7222 d2df 500
Reposted byWejeynotyourstrawberryshikajigogullo77inspiracyjnaDevatichga
doomedman
20:10
2802 3fba 500
Reposted fromsoftboi softboi viawszystkodupa wszystkodupa
doomedman
20:08
Zdarzają się przecież ludzie podobni do siebie i czasem można wziąć kogoś za kogo innego. Zwłaszcza jeśli się z kimś było blisko, a już nigdy się go potem nie widziało, to chciałoby się go odnaleźć nawet w kimś obcym.
— Wiesław Myśliwski "Traktat o łuskaniu fasoli"
doomedman
11:25
0439 61ad
Reposted fromfoina foina viaeternaljourney eternaljourney
doomedman
11:23
Nie podchodź zbyt blisko W środku panuje mrok Tam kryją się moje demony
— Imagine Dragons
Reposted fromsistersofmercy sistersofmercy viaDaisy88 Daisy88

March 24 2019

doomedman
00:33
5587 385e 500
Reposted fromcieszypucha cieszypucha

March 22 2019

doomedman
20:40
5306 aa28

March 09 2019

doomedman
21:12
9525 b56a 500
Reposted fromshowmetherainbow showmetherainbow
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl