Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 09 2019

doomedman
20:42
9877 fd98 500
Reposted fromsoftboi softboi
doomedman
20:37
0022 5b9f 500
Reposted frommodalna modalna
doomedman
20:20
0179 acdb 500
Reposted fromsoftboi softboi
doomedman
20:19
0186 8616 500
Reposted fromsoftboi softboi
doomedman
20:16
Chce żebyś była szczesliwa.. Zawsze pragnęłam obdarzyć Cie szczęściem..  Ale skoro nie mogę.. nie chce stać Ci na drodze..  Rozumiesz? Dlatego ja musze ustąpić.. 
Reposted fromZiomeczek Ziomeczek
doomedman
20:15
0413 6fa1 500
Reposted fromsoftboi softboi
doomedman
20:11
0604 ee30 500
Reposted fromsoftboi softboi
doomedman
20:11
0612 1aa2 500
Reposted fromsoftboi softboi
doomedman
19:56
1701 5d10 500
Reposted fromsoftboi softboi

March 06 2019

doomedman
20:42
9872 7996 500
Reposted fromsoftboi softboi viaeternaljourney eternaljourney

March 03 2019

doomedman
20:31
6530 5c58 500
Reposted fromsoftboi softboi
doomedman
20:09
7263 0bc1 500
Reposted fromsoftboi softboi
doomedman
19:59
7717 b6f7 500
Reposted fromsoftboi softboi
doomedman
19:59
7718 9d38 500
Reposted fromsoftboi softboi
doomedman
19:52
No proszę, znów jestem zakochany, niebawem znów zaczną się kłopoty...

February 24 2019

doomedman
20:14
4059 e7e9 500
Reposted fromsoftboi softboi

February 20 2019

doomedman
19:15
0755 f295 500
Reposted fromPoranny Poranny viaeternaljourney eternaljourney
doomedman
18:45

February 10 2019

doomedman
15:58
1153 bb5e 500
Reposted fromsoftboi softboi viaIzzy721 Izzy721
doomedman
15:57
6252 4680 500
K. Nosowska
Reposted fromresort resort viacytaty cytaty
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl